ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α.Λήψη αρχείου