Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου υλοποίησε πρόγραμμα ERASMUS+ στο Λονδίνο από 16 έως 30 Αυγούτου 2022 με τη συμμετοχή 20 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ενέκρινε και χρηματοδότησε το σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας και προσωπικού ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ERASMUS+, στο 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου για το σχολικό έτος 2020-21.

Ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν «Πρακτικές Εφαρμογές και προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και νοσηλευτική φροντίδα μεταναστών» με κωδικό 2020-1-EL01-KA116-077799 και απευθυνόταν σε μαθητές του Τομέα Υγείας και πρόνοιας και λόγω του COVID-19 υλοποιήθηκε από 16 έως 30 Αυγούστου του 2022.

Συμμετείχαν 20 μαθητές όπως αρχικά είχαν οριστεί από το πρόγραμμα με 3 συνοδούς καθηγητές εκ των οποίων ο ένας που αναλαμβάνει αρχηγός παρευρίσκεται για ολόκληρη τη διάρκεια της επίσκεψης ενώ οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί διαδοχικά έτσι ώστε πάντοτε οι μαθητές να συνοδεύονται από δύο εκπαιδευτικούς.

Η επιλογή των μαθητών έγινε κατόπιν αξιολόγησης από την παιδαγωγική ομάδα των καθηγητών που ορίστηκε για το λόγο αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου με σκοπό την υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το σχέδιο, όπως φαίνεται και από τις ημερομηνίες είχε διάρκεια 16 ημέρες, είχε προορισμό την πόλη του Λονδίνου, την πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας και περιελάμβανε εκτός από πολιτιστικές ξεναγήσεις, θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση στον φορέα THE LONDON FIRST AID TRAINING COMPANY στο Λονδίνο. Αναλύθηκαν θέματα σχετικά με τη νοσηλευτική φροντίδα ατόμων από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες: ιατρική φροντίδα, ολιστική υγειονομική περίθαλψη, τρόποι πρόληψης – προώθησης – αποκατάστασης της υγείας σε υπάρχοντα ή πιθανά προβλήματα υγείας, διαχείριση συναισθημάτων και συμβουλευτική.

Πιο συγκεκριμένα η δράση υλοποιήθηκε σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

16 Αυγούστου: Αναχώρηση από την Ελλάδα, άφιξη στο Λονδίνο και μεταφορά στο ξενοδοχείο διαμονής.

Στην συνέχεια παρουσίαση του προγράμματος από τον φορέα υποδοχής

17 – 20  Αυγούστου:Θεωρητική κατάρτιση και Εργαστηριακά Μαθήματα στους άρτια εξοπλισμένους χώρους του Φορέα

Πρώτες βοήθειες και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας

Έγκυος γυναίκες

Νήπια και μωρά

Ατυχήματα και τραυματισμοί

Χρόνια νοσήματα

Μεταδιδόμενες ασθένειες

Λοιμώξεις

Χρήση παράνομων ουσιών και διακίνηση

Πρόληψη Μεταδιδόμενες ασθένειες

Βοήθεια και εξασφάλιση ποιότητας ζωής

Κοινωνικό πρόσωπο και αποκλεισμός

Ρατσισμός Κοινωνικός αποκλεισμός

Ένταξη και κατανομή δικαιωμάτων

Υγεία, μόρφωση και εργασία

Ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη

21  Αυγούστου:Πολιτιστικές Επισκέψεις σε μουσεία και στα αξιοθέατα της Χώρας Υποδοχής προκειμένου να γνωρίσουν την Κουλτούρα και τον Πολιτισμό της Αγγλίας.

22-27  Αυγούστου: Πρακτική Άσκηση Μαθητών σε Οργανισμούς

Ο οργανισμός PEACE WORLD WIDE (http://www.peaceworldwide.org)

εξειδικεύεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πραγματοποιεί

ενημερώσεις σχετικά με δράσεις για την υγεία και κοινωνικοποίηση των μεταναστών.

Ειδικά μεριμνά για παιδιά ασυνόδευτα και ηλικιωμένους ή χρόνια άρρωστους.

28-29  Αυγούστου: Πολιτιστικές Επισκέψεις σε μουσεία και στα αξιοθέατα της Χώρας Υποδοχής προκειμένου να γνωρίσουν την Κουλτούρα και τον Πολιτισμό της

Αγγλίας.

30  Αυγούστου: Επιστροφή στην Ελλάδα.

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ακρίβεια και στο τέλος της κατάρτισης χορηγήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος Κατάρτισης

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής σε ξενοδοχείο, της ημιδιατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα  ERASMUS+.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου

Αραμπατζής Μιχάλης