ΈΝΑΡΞΗ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΊΑ 2022-2023


.jpg

Από σήμερα Δευτέρα 19-09-2022 και ώρα 13:30 έως και τη Δευτέρα 26-09-2022 και ώρα 14:00, οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: e-mathiteia.minedu.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες.
Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και ενισχύει τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμειβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο.
Για την περίοδο 2022-2023:
Έχουν εξασφαλισθεί περισσότερες από 5.000 θέσεις μαθητείας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. να παρακολουθήσουν το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.Η λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας μετακινήθηκε εκτός ωραρίου λειτουργίας ΕΠΑ.Λ., ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα εύρεσης εκπαιδευτικού προσωπικού. Αναβαθμίσθηκε ο ρόλος των Διευθυντών ΕΠΑ.Λ. και Διευθυντών Ε.Κ. σε Υπεύθυνους Εποπτείας της Μαθητείας, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση των τμημάτων μαθητείας σε επίπεδο ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ.Επανασχεδιάσθηκαν οι διαδικασίες στελέχωσης των τμημάτων μαθητείας με εκπαιδευτικό προσωπικό, με στόχο την εύρυθμη και ταχύτερη λειτουργία τους.
H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) εκφράζει τις ευχαριστίες της στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ και των Ε.Κ., και στα στελέχη διοίκησης της μαθητείας στις Π.Δ.Ε. και στις Δ.Δ.Ε., για τη στήριξη που έδειξαν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την εμπιστοσύνη της ότι θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους και για την τρέχουσα περίοδο 2022-2023.https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας.
ΔΕΥΤ 19/09/2022
Δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους μαθητευόμενους από Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με ΔΔΕ και κατά τόπους ΕΠΑΛ & ΕΚ
ΔΕΥΤ 19/09/2022 – ΔΕΥΤ 26/09/2022
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών υποψηφίων μαθητευομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ
ΠΕΜ 29/09/2022
Έλεγχος ηλεκτρονικών αιτήσεων και ηλεκτρονική ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων
ΠΕΜ 29/09/2022– ΚΥΡ 02/10/2022
Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων υποψηφίων προς ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ
ΔΕΥΤ 03/10/2022
Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων
ΤΡΙ 04/10/2022 – ΠΑΡ 07/10/2022
Κατάθεση αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων στα ΕΠΑ.Λ. και καταγραφή στο ΠΣ
ΑΠΟ ΔΕΥ 10/10/2022
Συμπλήρωση τμημάτων (Οι μαθητευόμενοι με αίτηση για συμμετοχή σε τμήματα που δεν θα λειτουργήσουν λόγω μειωμένου αριθμού αιτήσεων ενημερώνονται για την δυνατότητα μετακίνησής τους σε ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν τα τμήματα ειδικότητάς τους. )
Απόφαση λειτουργίας τμημάτων από ΠΔΕ
Αποστολή προτάσεων ΠΔΕ για ολιγομελή
Απόφαση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων από Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.
Απόφαση λειτουργίας τμήματος μαθητείας μπορεί να εκδοθεί έως την 8/11/2022 (σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποκλειστικά για τη μαθητεία).
Αν παρέλθει το διάστημα αυτό χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση λειτουργίας, το τμήμα θεωρείται ότι δεν θα λειτουργήσει κατά την τρέχουσα περίοδο.