Β’ ΦΑΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΓΙΑ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ.


.jpg

Οι μαθητές του σχολείου μας που δεν έχουν εγγραφεί στην Β’ και Γ’ τάξη καθώς και οι μαθητές των ΓΕΛ που επιθυμούν να εγγραφούν στην Β’ τάξη του σχολείου μας θα πρέπει από την Πέμπτη 01-09-2022 και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 06-09-2022 και ώρα 23:59 να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής : https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι απόφοιτοι των Γυμνασίων που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α’ τάξη του σχολείου μας καθώς και αυτοί που ήδη έχουν εγγραφεί σε κάποιο ΓΕΛ και θα ήθελαν να τροποποιήσουν την εγγραφή τους, θα πρέπει από την Πέμπτη 01-09-2022 έως και την Τρίτη 06-09-2022 και ώρα 09:00 – 13:30 να προσέλθουν στο σχολείο μας για να πραγματοποιήσουν χειρόγραφα την εγγραφή τους (δεν απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής).

Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή:
– η υποβολή νέων αιτήσεων,
– η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους,
– η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους,
– η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών/τριών μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TAXIS) θα είναι ορατά:
Για τα ΕΠΑ.Λ. από την Πέμπτη 08-09-2022 και ώρα 09.00. Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους (εφόσον έχουν πραγματοποίσει ηλεκτρονική εγγραφή) στη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί από την Πέμπτη 08-09-2022 έως και την Παρασκευή 09-09-2022.

Για επιπλέον διευκρινήσεις στο τηλ. 22920-69138.