ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Τεχνικά προβλήματα)

problem

Σήμερα (11/03) το πρωί παρουσιάζονται σε ελάχιστους εκπαιδευτικούς κάποια τεχνικά προβλήματα σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα webex, παρακαλούνται οι μαθητές που διαπιστώνουν ότι κάποια ηλεκτρονική τάξη δεν λειτουργεί να ξαναπροσπαθούν σε μικρά χρονικά διαστήματα να εισέλθουν σε αυτή. Σύντομα πιστεύουμε ότι θα ληθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα.