ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα Λύκεια ενημερωτική εγκύκλιο με την οποία κάνει γνωστό ότι δημοσιεύτηκαν: