ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο).

Στην σελίδα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (το συνθηματικό για την σελίδα σας είχε αποσταλεί με sms), υπάρχουν οδηγίες για το πως ένας μαθητής, μπορεί να εισέλθει σε μια αίθουσα καθηγητή, με την χρήση απλής τηλεφωνικής κλήσης (δεν χρειάζεται Internet ούτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας). Αυτός ο τρόπος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να μπει ο μαθητής στην αίθουσα με το κανονικό link αυτής (διεύθυνση webex), γιατί στην περίπτωση της απλής τηλεφωνικής κλήσης ο μαθητής μπορεί μόνο να ακούει τον καθηγητή και να μιλάει σε αυτόν (δεν μπορεί να έχει δηλαδή εικόνα αυτών που προβάλλονται και να αλληλοεπιδρά με αυτή).