ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Σας ενημερώνουμε ότι έχει αλλάξει το link της ηλεκτρονικής αίθουσας του καθηγητή κ. Κόλλια (έχει μπει και σε αυτόν το 2 πριν το secondary) και έχει γίνει η απαιτούμενη αλλαγή στον πίνακα με τα links των ηλεκτρονικών αιθουσών που υπάρχουν στο blog του σχολείου στην σελίδα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/hlektronikes/)