Ηλεκτρονική τάξη (η-τάξη, e-class)

Σας ενημερώνουμε ότι εκτός από τα «ζωντανά μαθήματα» (μέσω WEBEX) έχουν δημιουργηθεί και αρκετά ηλεκτρονικά μαθήματα στην η-τάξη (ηλεκτρονική τάξη, e-class) του σχολείου μας, στα οποία υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό. Για να δείτε τα μαθήματα πρέπει να κάνετε είσοδο σε αυτή με τους κωδικούς των μαθητών στο ΠΣΔ (σας έχουν αποσταλεί), κατόπιν πατάτε το “Εγγραφή σε μάθημα” και επιλέγετε τα μαθήματα που θέλετε να εγγραφείτε. Η απάντηση για την εγγραφή θα σας έρθει στο email σας. Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην η-τάξη είναι ο παρακάτω:

https://eclass.sch.gr/

(Όσον αφορά τις απουσίες στα μαθήματα σας ενημερώνουμε ότι αυτές ισχύουν ΜΟΝΟ για τα «ζωντανά μαθήματα» μέσω WEBEX που διεξάγονται βάση του ωρολογίου προγράμματος).

Παρακάτω υπάρχουν οδηγίες για την είσοδο και εγγραφή σε μάθημα.Λήψη αρχείου