ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η υποχρεωτική παρουσία των μαθητών(για να μην παίρνουν απουσίες)  στα διαδικτυακά μαθήματα είναι στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ των καθηγητών (webex) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι κωδικοί που δόθηκαν στους μαθητές και στα mail των γονέων και κηδεμόνων αφορούν την είσοδο στην e-class, στην οποία οι καθηγητές από το προηγούμενο διάστημα δημιουργούν τα μαθήματά τους, ανεβάζουν δηλαδή το υλικό που οι μαθητές θα πρέπει να διαβάσουν και τις εργασίες τις οποίες θα πρέπει να κάνουν, την ώρα που ο καθένας μπορεί. Αφορά δηλαδή την ασύγχρονη εκπαίδευση η οποία θα συνδυαστεί με την σύγχρονη εκπαίδευση με τις οδηγίες του κάθε καθηγητή.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες οδηγίες για την χρήση του e-class.

Αφήστε μια απάντηση