ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ»

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για το νέο σχολικό έτος, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά από τον γονέα/κηδεμόνα (δηλ. δεν γίνεται αυτόματα) και μάλιστα πρέπει να γίνει για όλους τους μαθητές του σχολείου (δηλ. όχι μόνο για αυτούς που θα πάνε στην Α’ τάξη αλλά και γι αυτούς που θα πάνε στην Β’ και Γ’ τάξη). Εάν δεν γίνει εμπρόθεσμα (μέχρι δηλ. την Πέμπτη 02 Ιουλίου και ώρα 23:59) τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ κάποιοι ΤΟΜΕΙΣ στην Β’ τάξη και οι αντίστοιχες ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ στην Γ’ τάξη (δημιουργούνται με βάση τον αριθμό ΜΟΝΟ των ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ εγγραφών). Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία για την υποβολή της παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το σχολείο (τηλ.2292069138).
Η σελίδα για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/
Επίσης οι γονείς, που δεν έχουν την δυνατότητα να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο με τους κωδικούς TAXIS (είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης), ώστε να τους βοηθήσουμε στην υποβολή της, τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Παρασκευή 26/6 (από 08:30 έως 13:30), Δευτέρα 29/6 και Τρίτη 30/6 (από 12:00 έως 13:30), Τετάρτη 01/7 (από 09:00 έως 13:00) και Πέμπτη 02/7 (από 09:00 έως 13:00).

Αφήστε μια απάντηση