Βιβλία Β τάξης Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Ι – ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ:
Ι. «Ναυτιλία (τόμος Α)» των κ.κ. Αναστάσιου Δημαράκη και Χρήστου Ντούνη εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου 

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2018/10/ΝΑΥΤΙΛΙΑ-Α-ΚΕΦ-1.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΝΑΥΤΙΛΙΑ-Α-ΚΕΦ-2-3.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2018/10/ΝΑΥΤΙΛΙΑ-Α-ΚΕΦ-5.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2018/10/ΝΑΥΤΙΛΙΑ-Α-ΚΕΦ-6.pdf

ΙΙ. «Ναυτική Μετεωρολογία» του κ. Χειλάρη Αλεξάνδρου, εκδ. ΙΤΥΕ Διόφαντος

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2018/10/24-0363_ΝΑΥΤΙΚΗ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-Α-ΜΕΡΟΣ.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2018/10/24-0363_ΝΑΥΤΙΚΗ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-Β-ΜΕΡΟΣ.pdf

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

Ι. ΒΙΒΛΙΑ: «Στοιχεία Ηλεκτρολογίας» των κ.κ. Δημόπουλου Φίλιππου, Παγιατή Χαράλαμπου και
Πάγκαλου Σταύρου, των εκδόσεων ΙΤΥΕ Διόφαντος (μαζί με τις Λύσεις των ασκήσεων)

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2018/10/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ.pdf

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΑ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ – ΠΡΟΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΑ:
Ι. «Ευστάθεια – Μεταφορά Φορτίων» των κ.κ Γρηγορόπουλου Γρηγορίου, Φωκά Δημητρίου και Βούλγαρη Στυλιανού των εκδόσεων ΙΤΥΕ Διόφαντος,

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0354_EΥΣΤΑΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΦΟΡΤΙΩΝ_Α-ΜΕΡΟΣ.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0354_EΥΣΤΑΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΦΟΡΤΙΩΝ_Β-ΜΕΡΟΣ.pdf

ΙΙ. «Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων» των κ.κ. Δάγκινη Ιωάννη και Γλύκα Αλεξάνδρου των εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Γ2-ΚΕΦ-14-17.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Γ3-ΚΕΦ-18-20.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Δ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf

ΙΙΙ. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Τόμος Β’)» των κ.κ. Κλιάνη Λαζάρου, Νικολού Ιωάννη και Σιδέρη Ιωάννη των εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/e_j00071-ΜΕΚ-Β.pdf

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

ΒΙΒΛΙΑ:
Ι. «MARITIME ENGLISH (volume 1)» της κ. Παρασκευής Παπαλεωνίδα, των εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/maritime_english_vol_i_site.pdf

ΙΙ. «MARITIME ENGLISH (volume 2)» της κ. Παρασκευής Παπαλεωνίδα, των εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/maritime-english-vol-2.pdf

ΙΙΙ. «IMO ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» του κ. Γεώργιου Δούναβη των εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/e_k00013-ΙΜΟ-ΝΑΥΤΙΚΕΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.pdf

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (τόμος Α’)» των κ.κ. Κλιάνη Χ. Λαζάρου, εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου,

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/e_j00067-ΜΕΚ-Α.pdf

2. «Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών» των κ.κ. Δελλαπόρτα Δημητρίου, Μανίκα Θωμά και Τσούμα Ευαγγέλου, εκδόσεις ΙΤΥΕ Διόφαντος

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0032_Technologia-Michanologikon-Kataskeuon_ΜΕΡΟΣ-Α-ΚΕΦ-1-6.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0032_Technologia-Michanologikon-Kataskeuon_ΜΕΡΟΣ-Β-ΚΕΦ-7-12.pdf

3. «Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου» των κ.κ. Δάγκινη Ιωάννη και Γλύκα Αλεξάνδρου, εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου (χρησιμοποιείται και στο μάθημα Ναυπηγία – Ευστάθεια – Πρόωση)

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Α-ΚΕΦ-1-4.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Β1-ΚΕΦ-5-7.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Β2-ΚΕΦ-8-10.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Δ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διδακτικά εγχειρίδια προς διανομή:
Ι. «Τεχνικό Σχέδιο (Α’ τάξης ΤΕΕ-Τομέας Ναυτικός Ναυτιλιακός)» του κ. Ιωάννη Μαυράκη, εκδ. ΙΤΥΕ Διόφαντος

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0018_Techniko-Schedio_A-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΚΕΦ-1-9.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0018_Techniko-Schedio_A-ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ-ΚΕΦ-10-11.pdf

ΙΙ. «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» του κ. Καβουνίδη Χρυσού, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/e_g00005.pdf

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ (θα χρησιμοποιηθούν ως βοηθήματα εκπαιδευτικού):

Ι. «Αυτοματισμός – Τηλεκίνηση Σύγχρονων Πλοίων» του κ. Τζιφάκη Αέτιου, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/e_j00020-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ-ΠΛΟΙΩΝ.pdf

ΙΙ. «Στοιχεία Ναυτικών Μηχανών για Πλοιάρχους» του κ. Δανιήλ Γεωργίου, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου.

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/e_j00021-ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΩΝ-ΓΙΑ-ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ.pdf

ΒΙΒΛΙΑ:
Ι. «Στοιχεία Ηλεκτρολογίας» των κ.κ. Δημόπουλου Φίλιππου, Παγιατή Χαράλαμπου, Πάγκαλου Σταύρου, εκδόσεις ΙΤΥΕ Διόφαντος (χρησιμοποιείται και στο μάθημα Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι)

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0029_Stoicheia-Ilektrologias_A-ΚΕΦ-1-6.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0029_Stoicheia-Ilektrologias_Β-ΚΕΦ-7-10.pdf

ΙΙ. «Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου» των κ.κ. Δάγκινη Ιωάννη και Γλύκα Αλεξάνδρου, εκδόσεις Ευγενιδείου Ιδρύματος (χρησιμοποιείται και στο μάθημα: Ναυπηγία – Ευστάθεια – Πρόωση),

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Α-ΚΕΦ-1-4.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Β1-ΚΕΦ-5-7.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Β2-ΚΕΦ-8-10.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Γ1-ΚΕΦ-11-13.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Γ2-ΚΕΦ-14-17.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Γ3-ΚΕΦ-18-20.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΛΟΙΩΝ-ΜΕΡΟΣ-Δ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf

ΙΙΙ. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Τόμος Β’)» των κ.κ. Κλιάνη Λαζάρου, Νικολού Ιωάννη, Σιδερή Ιωάννη, εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου (χρησιμοποιείται και στο μάθημα: Ναυπηγία – Ευστάθεια – Πρόωση)

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/e_j00071-ΜΕΚ-Β.pdf

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση