Αρχεία 'Τα νέα μας' Κατηγορία

Φεβ 12 2011

Άρθρα του/της 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ

Απάντηση στην πρόταση για το κλείσιμο του ΕΠΑΛ Κατοχής

Κάτω από: Τα νέα μας

Με αφορμή την πρόταση του διευθυντή εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Παλαιολόγου που αφορά στις συγχωνεύσεις – καταργήσεις – ιδρύσεις σχολείων που περιλαμβάνει την συγχώνευση του ΕΠΑΛ Κατοχής με το ΕΠΑΛ Μεσολογγίου και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. Πρ. 11136/Δ4/27-01-2011 περί συνενώσεων – ιδρύσεων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2011-2012 του ΥΠΔΒΜΘ έχουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:

1)    Σε ότι αφορά την κτιριακή υποδομή είναι σε εξέλιξη η κατασκευή νέου κτιρίου και η μεταστέγαση του ΕΠΑΛ στο άμεσο προσεχές διάστημα. Για το θέμα αυτό έχει αποφασιστεί και υπογραφεί από τον ΟΣΚ με την υπ. Αριθμ. 353/480/23-12-2010 η έγκριση της επιχορήγησης του ποσού που απαιτείται για την κατασκευή του νέου κτιρίου.
2)    Για τις αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν από τους μαθητές σημειώνουμε ότι η Κατοχή βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής και οι αποστάσεις αυτές δεν είναι μεγαλύτερες από 25 km. Η μετακίνηση στο Μεσολόγγι απαιτεί να διανυθούν αποστάσεις μέχρι και 56 km με περισσότερο χρόνο της μιας ώρας.
3)    Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού την τελευταία πενταετία στο ΕΠΑΛ Κατοχής είναι αυξητική και έχει ως εξής :
2006-2007          49 μαθητές
2007-2008          78 μαθητές
2008-2009        109 μαθητές
2009-2010        120 μαθητές
2010-2011        136 μαθητές
Από τα παραπάνω δεδομένα  το κριτήριο της φθίνουσας αριθμητικής εξέλιξης, δεν ισχύει.
Στο υπάρχον μαθητικό δυναμικό πρέπει να συνυπολογιστεί ότι λόγω της μη τήρησης της χωροταξικής κατανομής, μεγάλος αριθμός μαθητών από την περιοχή (Οινιάδες- Αστακός) μετακινείται σε ΕΠΑΛ του Μεσολογγίου σε ίδιες ειδικότητες με αποτέλεσμα την σπατάλη κρατικών κονδυλίων για μεταφορά.
4)    Η ευρύτερη περιοχή την οποία καλύπτει το ΕΠΑΛ Κατοχής παρουσιάζει σταθερή πληθυσμιακή πορεία χωρίς ενδείξεις μετοίκησης σε άλλες περιοχές.
5)    Η περιοχή του πρώην δήμου Οινιαδών έχει ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Το ΕΠΑΛ Κατοχής βάσει της μέχρι τώρα λειτουργίας του και προσφοράς του στην περιοχή μπορεί να αποτελέσει για το μέλλον πυλώνα ανάπτυξης αλλά και παρέμβασης στα γενικότερα κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πράγματα του τόπου.

Από τα παραπάνω θεωρούμε ότι η πρόταση του διευθυντή εκπαίδευσης κ. Παλαιολόγου είναι αστήρικτη, αβάσιμη και ανεδαφική και δεν πληρεί καμία από τις προϋποθέσεις που θέτει το σχετικό έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 12 2011

Άρθρα του/της 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ

Μάθημα Οικολογικής Συνείδησης Από Το ΕΠΑΛ Κατοχής

Κάτω από: Τα νέα μας

Το ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής  και σύμφωνα με το πνεύμα του εθελοντισμού που προωθεί ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, πρωτοστάτησε στην δεντροφύτευση της 8ης Φεβρουαρίου 2011. Οι μαθητές της Β’ τάξης και ειδικότητας Οχημάτων συνοδευόμενοι από τους καθηγητές  κ. Ι. Αραχωβίτη και κ. Χ. Ιωσηφίδη, συμμετείχαν με ενθουσιασμό στον εξωραϊσμό του διαζώματος στην περιοχή της Κατοχής. Με τη συμβολική αυτή πράξη δίδαξαν στην τοπική κοινότητα περιβαλλοντική ευαισθησία και εθελοντισμό, καλλιεργώντας ήθος και οικολογική συνείδηση, δεν δίστασαν να λερώσουν τα χέρια τους για έναν πιο όμορφο κόσμο.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μάθημα Οικολογικής Συνείδησης Από Το ΕΠΑΛ Κατοχής