Τομείς

Το ΕΠΑΛ Κατοχής παρέχει στους μαθητές του τους ακόλουθους τομείς – ειδικότητες:

ΚΥΚΛΟΙ

Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΙΣ

Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΩΝ

Αυτή η σελίδα έχει τις ακόλουθες υποσελίδες