Σεμινάριο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας μαθητών Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Ανακοινώνεται  ότι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο ενημέρωσης από το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Αιτωλοακαρνανίας (ΚΕ.ΣΥ.).

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:
1. της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
2. των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
3. της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
4. της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
5. της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Το σεμινάριο αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών της Γ΄ τάξης  του ΕΠΑ.Λ. , την συμπλήρωση του μηχανογραφικού κ.α. . Η ενημέρωση θα γίνει από τον συνάδελφο κο Τριανταφύλλη Σπυρίδωνα στην ψηφιακή του τάξη(cisco webex).

Το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί και να υποβάλουν ερωτήματα και απορίες.