Σύλλογος καθηγητών 2018-2019

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Μασούρας Γεώργιος ΠΕ86 Πληροφορικής Διευθυντής
2 Σιτσανλή Μυρσίνη ΠΕ01 Θεολόγος
3 Μαντζούρη Χρυσούλα ΠΕ02 Φιλόλογος
4 Δημητριάδου Αντιόπη ΠΕ02 Φιλόλογος
6 Μεναχείλης Παναγιώτης ΠΕ03 Μαθηματικός
7 Τσομπανίδου Σοφία ΠΕ04.01 Φυσικός
8 Μπόμπολα Αικατερίνη ΠΕ04.04 Βιολόγος
9 Κολώνη Ελένη ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας
10 Καλογεράκη Μαρία ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας
11 Γκαγκαλίδης Δημήτρης ΠΕ11 Φυσικής αγωγής
12 Καραγιάννης Αλέξανδρος ΠΕ82 Μηχανολόγων
13 Χαϊνά Δήμητρα ΠΕ82 Μηχανολόγων
14 Τσιόγκα Ελένη ΠΕ82 Μηχανολόγων
15 Γραμμένος Λάμπρος ΠΕ82 Μηχανολόγων
16 Διαμαντάκης Ιωάννης ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων Υποδιευθυντής
17 Ντερέκας Αναστάσιος ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
18 Κολοζώφ Χρήστος ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
19 Γιαννόγλου Άγγελος ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
20 Τρίχος Γεώργιος ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
21 Σαρρή Αθανασία ΠΕ87.03 Αισθητικής
22 Βακάλη Ευαγγελία ΠΕ87.03 Αισθητικής
23 Μωϋσίδου Μαρία ΠΕ87.03 Αισθητικής
24 Λευκοπούλου Στεφανία ΠΕ87.03 Αισθητικής
25 Χατζηανναστασίου Αθανάσιος ΠΕ86 Πληροφορικής
26 Σιδέρη Αναστασία ΠΕ86 Πληροφορικής
27 Μαλέτσκα Παναγιώτα ΠΕ86 Πληροφορικής
28 Ανανιάδης Παναγιώτης- Σιδέρης ΠΕ86 Πληροφορικής
29 Πασαλής Αναστάσιος ΠΕ86 Πληροφορικής
30 Σπανάκου Κρυσταλλία ΠΕ02 Φιλόλογος
31 Ιωαννίδου Σωτηρία ΠΕ03 Μαθηματικός