ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ

 

Ο κανονισμός λειτουργίας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας και της συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, αποβλέπει στη διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού,  διδακτικού και συνεργατικού κλίματος, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, ανοχή, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσβασιμότητα για όλους τους μαθητές. Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες και όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών. Ο κανονισμός του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ξάνθης, λειτουργεί παράλληλα και συνεργατικά με τους κανονισμούς λειτουργίας του 2ου ΕΠΑΛ και του 1ου Ε.Κ. Ξάνθης

ΜΑΘΗΤΕΣ

 Α. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και η αποχώρηση από αυτό

Οι μαθητές,

 • προσέρχονται στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων που είναι για το Εσπερινό στις 18:00.
 • Όσοι χρησιμοποιούν λεωφορεία για τη μετακίνησή τους συμπεριφέρονται κόσμια και δεν προκαλούν φθορές στα μέσα μεταφοράς.
 • Όλοι οι μαθητές που έχουν μάθημα την 1η ώρα παρευρίσκονται στην συγκέντρωση όπου μετά την προσευχή γίνονται οι ανακοινώσεις για θέματα που τους αφορούν.
 • Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι ευπρεπής.

 

Β. Συμπεριφορά μαθητών – Παιδαγωγικός έλεγχος

Για να παραχθεί παιδαγωγικό και διδακτικό έργο στην αίθουσα, θα πρέπει να επικρατεί ησυχία, τάξη, αρμονική συνεργασία, αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης.

 • Οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα παρουσία του διδάσκοντα εκπαιδευτικού. Μετά την είσοδο και κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μαθητή.
 • Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν έξω από τις αίθουσες εργαστηρίων και τους διαδρόμους του σχολείου., υπακούοντας στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών. Παραμένουν στους διαδρόμους σε περίπτωση κακοκαιρίας με την επίβλεψη των εφημερευόντων καθηγητών.
 • Η χωρίς άδεια χρήση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους είναι σοβαρά σχολικά παραπτώματα και ελέγχονται αυστηρά, ακόμη και αν γίνονται ως παιχνίδι.
 • Οι μαθητές οφείλουν:
 1. να προστατεύουν τη σχολική περιουσία και να μην προκαλούν φθορές ή ζημιές στην υλικοτεχνική υποδομή (η αποκατάσταση των φθορών θα επιβαρύνει οικονομικά τους ίδιους ή (και) τους κηδεμόνες των μαθητών). Όλοι είναι υπεύθυνοι για την προσεκτική  χρήση των συσκευών και του εξοπλισμού του εργαστηρίου, ώστε να διατηρούνται ασφαλή για μελλοντικές χρήσεις. Επίσης όλοι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των χρησιμοποιούμενων συσκευών, υλικών,  εργαλείων, εξοπλισμών, του πίνακα, των θρανίων και γενικά του εργαστηρίου.
 2. να μη παρενοχλούν την εκπαιδευτική διαδικασία με κανένα τρόπο. Να σέβονται την επιθυμία των συμμαθητών τους για μάθηση.
 3. να σέβονται τη γνώμη και την προσωπικότητα των άλλων. Να αποφεύγουν τα ειρωνικά σχόλια και την κακόβουλη κριτική.
 4. κατά την είσοδό τους στις αίθουσες και στα εργαστήρια, να μη φέρουν μαζί τους καφέ, τρόφιμα, χυμούς, τυρόπιτες κλπ.
 • Η αντιγραφή ή η με οποιοδήποτε τρόπο δολίευση των εξετάσεων, ωριαίων διαγωνισμάτων ή τεστ τιμωρείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους, με αφαίρεση του γραπτού και βαθμολόγησή του με μηδέν.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κανένας μαθητής, από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την αίθουσα διδασκαλίας.
 • Σε περίπτωση ωριαίας απομάκρυνσης από την αίθουσα ή από εργαστήριο, ο μαθητής οφείλει να παρουσιαστεί στο Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ.
 • Επισημαίνεται ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων κτηρίων και υπαίθριων χώρων απαγορεύεται αποφεύγουν να έχουν μαζί τους και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς απ’ τα τηλέφωνα του σχολείου.
 • To κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία των μαθητών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται εντός όλων των χώρων του σχολικού συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου και της αυλής.

Η παρέκκλιση από τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται την άμεση αξιοποίηση αυστηρών παιδαγωγικών μέτρων. Τέλος, οι μαθητές δεν φέρνουν φίλους και εξωσχολικούς εντός των χώρων του σχολείου.

 

Γ. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

Οι μαθητές:

 • αντιμετωπίζουν τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό στην προσωπικότητά και τα ιδιαίτερα κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, φυλετικά και έμφυλα χαρακτηριστικά τους.
 • δέχονται με ευγένεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις των εκπαιδευτικών.
 • δεν χρησιμοποιούν ύβρεις και βωμολοχίες στη φρασεολογία τους.
 • λύνουν τις διαφορές τους με πνεύμα συνεννόησης και διαλόγου χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η σωματική ή ψυχολογική βία είναι σοβαρό σχολικό παράπτωμα και ελέγχεται αυστηρά
 • προστατεύουν την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου η αντικατάσταση της οποίας είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη.
 • διατηρούν το χώρο του σχολείου καθαρό και ιδιαίτερα τους χώρους υγιεινής. Δεν γράφουν στους τοίχους τα θρανία κλπ. Χρησιμοποιούν τους κάδους των απορριμμάτων για τα σκουπίδια.
 • δεν απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, παρά μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή.

Δ. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

 

 • Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν σε πολυήμερες εκδρομές, περιπάτους, εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις, ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών, συμπεριφέρονται κόσμια, δεν προκαλούν προβλήματα και δεν απομακρύνονται από τους υπόλοιπους παρά μόνο με άδεια του αρχηγού της εκδρομής.

 

Ε. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας- Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές εφόσον είναι ενήλικοι:

 • ενημερώνουν το σχολείο για θέματα υγείας ή συμπεριφοράς των μαθητών ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικες
 • ενημερώνονται για τη φοίτηση, την επίδοση και τις απουσίες των μαθητών ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικες
 • ενημερώνονται για τη συμπεριφορά των μαθητών ή των ιδίων και προσέρχονται στο σχολείο σε περίπτωση που κληθούν από τον διευθυντή.
 • ενημερώνουν το σχολείο για την αλλαγή διεύθυνσης και τηλεφώνου καθώς και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:

 • Ιστοσελίδας του Σχολείου που είναι https://blogs.sch.gr/1epal-esp-xanth/blog/
 • Ενημερωτικών σημειωμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails). Για το λόγο αυτό όλοι οι μαθητές που είναι ενήλικοι οφείλουν να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail),  ενώ όσοι είναι ανήλικοι θα πρέπει να δώσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κηδεμόνα τους (e-mail)
 • Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
 • Επίσκεψής τους στο σχολείο.

 

Στ. Ποιότητα του σχολικού χώρου

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

 • Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής του Σχολείου.
 • Δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν σε θρανία και τοίχους, χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
 • Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/ριες οφείλουν να βγαίνουν στον αύλειο χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.
 • Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/α, αφού κλειδώσει την αίθουσα.
 • Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οι πλέον κατάλληλοι χώροι για την παραμονή των μαθητών/τριών.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα). Οι μαθητές/ριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό που βρίσκεται εκεί.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

 • φροντίζουν για τη διαμόρφωση ήρεμου, συνεργατικού, δημοκρατικού κλίματος στην αίθουσα εργαστηρίου και στο χώρο του σχολείου.
 • αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό στην προσωπικότητά, και τα ιδιαίτερα κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, φυλετικά και έμφυλα χαρακτηριστικά τους
 • συμπεριφέρονται, αξιολογούν και βαθμολογούν τους μαθητές δίκαια και χωρίς διακρίσεις.
 • όσοι διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, συνεργάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιλύουν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη.
 • προσπαθούν να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στην τάξη και όχι να καταφεύγουν αμέσως στον Διευθυντή του σχολείου.
 • ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, σε προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, διαγωνισμούς, εκθέσεις κλπ.
 • ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών, σχετικά με την επίδοση και τη διαγωγή των. Οι ώρες της εβδομάδας όπου οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν από κάθε εκπαιδευτικό θα γνωστοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου του σχολείου.
 • Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Δέχεται στο γραφείο τους μαθητές για συζήτηση και επίλυση προβλημάτων που τους απασχολούν.
 • Οι αποφάσεις και η συμπεριφορά του απέναντι στους μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι δίκαιη και όχι μεροληπτική.
 • Μαζί με το σύλλογο διδασκόντων φροντίζει για την ασφάλεια, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και γενικά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων.

 

     KΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου, τη διαφύλαξη των χώρων των Εργαστηρίων και ότι έχει σχέση με Εργαστηριακό  εξοπλισμό, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

 1. Στους χώρους των Εργαστηρίων υπεύθυνοι για όλα τα θέματα που αφορούν τα εργαστήρια και Εργαστηριακό εξοπλισμό είναι η διοίκηση του 1ου ΕΚ, ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής, οι υπεύθυνοι Τομέων-Εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι Εργαστηρίων και σε  αυτούς μόνο απευθυνόμαστε.
 2. Οι εφημερίες πρέπει να εκτελούνται κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα των εφημεριών. Ευθύνη για ότι συμβεί σε μαθητές και κτιριακές εγκαταστάσεις στην ώρα του διαλείμματος, φέρουν και οι εφημερεύοντες.
 3. Το ωράριο διδασκαλίας πρέπει να τηρείται κανονικά και οι καθηγητές να προσέρχονται έγκαιρα στις αίθουσες ή τα εργαστήρια με το χτύπημα του κουδουνιού. Εφιστάται η προσοχή τους να μην επιτρέπουν τους μαθητές να εξέρχονται των αιθουσών πριν το χτύπημα του κουδουνιού, διότι είναι υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί σε μαθητή, αλλά και για την ασφάλεια των χώρων.
 4. Με το πέρας του μαθήματος συμπληρώνεται οπωσδήποτε το βιβλίο συμβάντων είτε υπάρχουν ζημιές είτε όχι σε Εργαστηριακό Εξοπλισμό στα εργαστηριακά μαθήματα.
 5. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε μαθητές με φαγητά, καφέ και αναψυκτικά μέσα σε αίθουσες ή σε εργαστήρια.
 6. Για οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται από  μαθητές,   ενημερώνεται ο Δ/ντης ή ο Υπ/ντης του  1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, στο τηλέφωνο που είναι:
 7. Οι καθηγητές ενημερώνουν τον Δ/ντή ή τον Υπ/ντη του Εσπερινού ΕΠΑΛ από την προηγούμενη ημέρα, όταν πρόκειται να απουσιάσουν δικαιολογημένα την ημέρα που έχουν Εργαστηριακή διδασκαλία ή την ίδια ημέρα της απουσίας τους εφόσον γίνεται εκτάκτως.
 8. Στις αίθουσες καθώς και στα εργαστήρια, δεν παρευρίσκονται μόνοι τους οι μαθητές παρά μόνο με την παρουσία του καθηγητή.
 9. Τα κλειδιά των εργαστηρίων επιστρέφονται μετά το μάθημα στη θέση τους και δεν στέλνουμε μαθητές για να τα παραλαμβάνουν.
 10. Ορίζονται από τους καθηγητές υπεύθυνοι μαθητές, για την παραλαβή των υλικών από την αποθήκη του εργαστηρίου. Η είσοδος στην αποθήκη επιτρέπεται μόνο σε αυτούς τους μαθητές.
 • Ελέγχουμε το εργαστήριο κατά την αποχώρησή μας, ώστε να είναι κλειστά παράθυρα και πόρτες, ο εξοπλισμός να είναι απενεργοποιημένος και όλα να είναι στη θέση τους.
 1. Με τη λήξη του μαθήματος της τελευταίας ώρας οι καθηγητές αφού ελέγξουν ότι είναι κλειστά τα παράθυρα κλειδώνουν την πόρτα της αίθουσας ή του εργαστηρίου.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για να λειτουργήσει το σχολείο αποδοτικά, πρέπει ο καθένας μας να ξέρει τις υποχρεώσεις του αλλά και τα δικαιώματά του. Πρέπει να μάθουμε να δείχνουμε σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, να μην καταπατούμε τα δικαιώματά του και να τον αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και αγάπη.

Ο κανονισμός που θα τηρείται από όλους θα είναι το όπλο μας για την κατάκτηση της γνώσης και της πραγματικής ελευθερίας και δημοκρατίας. Θέλουμε το σχολείο μας να έχει χαρούμενους καθηγητές καθώς και ευτυχισμένους μαθητές-πολίτες. Η τήρηση των μπορεί καμιά φορά να μας φέρνει μια μικρή στενοχώρια, στο τέλος όμως μας γεμίζει με δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ένας σχολικός κανονισμός είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και πρέπει να δίνει έμφαση στα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

Το σχολείο για να μπορέσει να πετύχει τον σκοπό του πρέπει να υπάρχει συνεχή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μιας σχολικής κοινότητας.

Ο παρόν κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 16η της 16-4-2021 Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας και βασίστηκε στην Υ.Α. υπ. αριθμ. 13423/ΓΔ4/ 4-2-2021 δημοσιευμένης στο ΦΕΚ 491 της 9-2-2021.  Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα  συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών προς ενημέρωσή τους.