19-09-18 Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ.κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Αναδημοσίευση – Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων