23-08-18 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικάγια την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf 

Αναδημοσίευση – Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων