Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 σχετικά με την λειτουργία των σχολικών μονάδων….και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 σχετικά με την λειτουργία των σχολικών μονάδων Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων…..και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.Λήψη αρχείου