Οδηγίες για την επανέναρξη των μαθημάτων από τις 12 Απριλίου

Σας παραθέτουμε παρακάτω την εγκύκλιο για την επανέναρξη των μαθημάτων και την διενέργεια των self test, να την διαβάσετε με προσοχή:Λήψη αρχείου

και η αντίστοιχη ΚΥΑ όπου στη Σελίδα 6 και 7 υπάρχουν η σχολική κάρτα COVID-19 και η δήλωση αποτελέσματος του self test αντίστοιχα:Λήψη αρχείου