ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ έτους 2021

Από Τετάρτη 25-11-2020 και μέχρι και την Δευτέρα 30-11-2020 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 καλούνται να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς το σχολείο μας την Αίτηση -Δήλωση.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας είναι η εξής:

mail@1epal-esp-xanth.xan.sch.gr

Να αναγνώσετε την εγκύκλιο (11 σελίδες) που παρατίθεται παρακάτω και να συμπληρώσετε το υπόδειγμα 1 ή το υπόδειγμα 2 αφού διαβάσετε τις οδηγίες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΛ 2021 ΑΔΑ_918Ω46ΜΤΛΗ-ΛΧΞ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αιτησης-Δήλωσης μαθητή Ημερ ΕΠΑΛ 2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αίτησης-Δήλωσης μαθητη Εσπ ΕΠΑΛ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 μαθητων Ημερ ΕΠΑΛ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 μαθητων Εσπερ ΕΠΑΛ 2021

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΩΝ για Μαθητές ΕΠΑΛ 2021