Προσκόμιση δικαιολογητικών όσων εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου νόσησης από COVID-19

Παρακαλούνται οι μαθητές οι οποίοι εμπίπτουν  στις ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ. 55339/20  8-9-2020 (ΦΕΚ 3780τΒ’) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης , Επενδύσεων  , Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας , Εσωτερικών , Υποδομών και Μεταφορών να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σχολείο μέχρι Παρασκευή 18-9-2020. Σας επισυνάπτουμε το άρθρο 8 της συγκεκριμένης κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 Λήψη αρχείου