Εκπρόθεσμες εγγραφές στα ΕΠΑΛ από 14 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2020!!

 

 

Από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ωρα  23:59 θα συνεχιστούν οι εγγραφες στο σχολείο μας (εκπρόθεσμες).

Υπενθυμίζεται ότι για το σχολικό έτος 2020-2021 οι τομείς και οι ειδικότητες που έχουν εγκριθεί για το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης είναι οι εξής:

 1. Ηλεκτρολογίας με ειδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων και Δικτύων
 2. Μηχανολογίας με ειδικότητες :
  1. Τεχνικός Οχημάτων
  2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 3. Πληροφορικής με ειδικότητα:  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 4. Υγείας Πρόνοιας – Ευεξίας με ειδικότητες:
  1. Αισθητικής τέχνης
  2. Κομμωτικής τέχνης

Για την εγγραφή σας (και μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2020 ) τα δικαιολογητικά εγγραφών που  απαιτούνται είναι:

(τα οποία στέλνεται στο σχολείο μέσω του e-mail του σχολείου:  mail@1epal-esp-xanth.xan.sch.gr,

σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια το σχολείο είναι ανοιχτό καθημερινά

από 18:00 μέχρι και 22:00  και προσέρχεστε στο σχολείο μόνο με μάσκα!!)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΞΑΝΘΗΣ

 1. Αίτηση για εγγραφή όπου εξηγούνται οι λόγοι της εκπρόθεσμης εγγραφής (απο το σχολείο)
 2. Ηλεκτρονική Δήλωση από   e-eggrafes  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr      (οπωσδήποτε!)
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν φοιτά σε άλλη σχολή
 4. Τίτλος εισόδου (Απολυτήριο Λυκείου , Γυμνασίου ή Αποδεικτικό σπουδών)
 5. Φωτοτυπία της ταυτότητας
 6. Πιστοποιητικό Γέννησης

Τα παραπάνω δικαιολγητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και η εγγρα΄φη εγκ΄ρινεται απο αυτήν.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δίνονται παρέχονται από τους ακόλουθους συνδέσμους:

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ μη φοίτησης σε άλλη σχολή:

Υπεύθυνη Δήλωση Α’ τάξης :   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ΤΑΞΗ 2020 -2021

Υπεύθυνη Δήλωση Β’  τάξης  (για απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας):   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020-21

Υπεύθυνη Δήλωση Β’ τάξης :(μόνο για πτυχίο ειδικότητας):   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Β ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020-21

Υπεύθυνη Δήλωση Γ’  τάξης  (για απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας):  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ 2020-21

Υπεύθυνη Δήλωση Γ’  τάξης  (μόνο πτυχίο ειδικότητας):  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΑΞΗ 2020-21