Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.153/ 43758/Α5/14-42022 (ΦΕΚ1851 Β’) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την Πρόσβαση των υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και εφεξής.

Δείτε την εγκύκλιο από το ΥΠαιΘ