no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set

Άρθρα σχετικά με Μάιος, 2009

Ειδικότητα : Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Συγγραφέας: | Μάιος 10, 2009
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδικότητα : Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού |

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑ (ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.) Ναυσιπλοΐα ΙΙ (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εργαστήριο) Μεταφορά Φορτίων (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Ναυτική Τέχνη (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Τήρηση Φυλακής Γεφύρας ΙΙ (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Ναυτική Μετεωρολογία (2 ώρες Θεωρία) Αγγλικά Ειδικότητας (4 […]

κάτω από: Γενικά

Τομέας Ναυτικός – Πλοιάρχων

Συγγραφέας: | Μάιος 9, 2009
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τομέας Ναυτικός – Πλοιάρχων |

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑ (ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.) Ναυσιπλοΐα I (3 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Ευστάθεια-Φόρτωση (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Ναυτική Τέχνη/Έκτακτες Ανάγκες (2 ώρες Θεωρία) Τήρηση Φυλακής Γέφυρας I (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Ναυτικές Επικοινωνίες (2 ώρες Θεωρία) Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες Θεωρία) Ναυτικά Αγγλικά (2 ώρες Θεωρία)

κάτω από: Γενικά

Τομέας Μηχανολογίας

Συγγραφέας: | Μάιος 9, 2009
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τομέας Μηχανολογίας |

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑ (ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.) Μηχανική-Αντοχή Υλικών (2 ώρες Θεωρία) Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών (3 ώρες Εργαστήριο) Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας (2 ώρες Θεωρία) Τεχνολογία Κατεργασιών (2 ώρες Θεωρία, 4 ώρες Εργαστήριο) Στοιχεία Ηλεκτρολογίας (2 ώρες Θεωρία, 3 ώρες Εργαστήριο)

κάτω από: Γενικά

Τομέας Οχημάτων

Συγγραφέας: | Μάιος 9, 2009
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τομέας Οχημάτων |

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑ (ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.) Μηχανική-Αντοχή Υλικών (2 ώρες) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (2 ώρες Θεωρία, 4 ώρες Εργαστήριο) Συστήματα Αυτοκινήτου Ι (3 ώρες Θεωρία, 4 ώρες Εργαστήριο) Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου (3 ώρες Θεωρία, 3 ώρες Εργαστήριο)

κάτω από: Γενικά

Κύκλος Υπηρεσιών

Συγγραφέας: | Μάιος 9, 2009
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κύκλος Υπηρεσιών |

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑ (ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2 ώρες) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3 ώρες Εργαστήριο) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) (2 ώρες) ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (2 ώρες)

κάτω από: Γενικά

Κύκλος Τεχνολογικός

Συγγραφέας: | Μάιος 9, 2009
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κύκλος Τεχνολογικός |

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΘΗΜΑ (ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2 ώρες) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3 ώρες Εργαστήριο) ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (2 ώρες) ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (2 ώρες)

κάτω από: Γενικά

Ειδικότητα: Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

Συγγραφέας: | Μάιος 9, 2009
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδικότητα: Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ |

ΜΑΘΗΜΑ (ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.) Δομημένος Προγραμματισμός (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εργαστήριο) * Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (3 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) * Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (2 ώρες Εργαστήριο) Βάσεις Δεδομένων (1 ώρα Θεωρία, 3 ώρες Εργαστήριο) Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming) (4 ώρες Εργαστήριο) Εφαρμογές Πολυμέσων (4 ώρες Εργαστήριο) * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα […]

κάτω από: Γενικά

Τομέας: Πληροφορικής

Συγγραφέας: | Μάιος 9, 2009
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τομέας: Πληροφορικής |

ΜΑΘΗΜΑ (ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.) Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας (3 ώρες) Λειτουργικά Συστήματα Ι (2 ώρες θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο (4 ώρες Εργαστήριο) Δίκτυα Υπολογιστών I (3 ώρες θεωρία, 1 ώρα Εργαστήριο) Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου (2 ώρες) Συντήρηση Υπολογιστών (2 ώρες)

κάτω από: Γενικά

Κατηγορίες