Προμήθεια  Εργαστηριακού Εξοπλισμού   του Τομέα Γεωπονίας.(Ανακοινοποίηση)

Στα    πλαίσια της αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το Υπουργείο Παιδείας με τη βοήθεια  της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης , προμήθευσε  με  νέο εργαστηριακό εξοπλισμό το Εργαστήριο  του Τομέα Γεωπονίας .

 

Αφού έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες παραλαβής από τον Δ/ντή , τον Υποδ/ντή και  τον Τομεάρχη , ο εργαστηριακός εξοπλισμός  τοποθετήθηκε στο μεγάλο εργαστήριο του Τομέα Γεωπονίας.

Ο  Εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  1. Πεχάμετρο φορητό    τεμάχια  :  3
  2. Ψηφιακό μικροσκόπιο με οθόνη αφής  τεμάχια  : 3
  3. Μετεωρολογικό σταθμό       τεμάχια : 1

 

Εκτός από τα παραπάνω παρελήφθη

και

πολυεργαλείο μονοαξονικό τεμάχια : 1.

 

Το πολυεργαλείο αυτό είναι φρέζα με εξαρτήματα και υνί για να ανοίγει αυλάκια και επίσης  είναι και χορτοκοπτικό.

Αφού έγινε η συναρμολόγηση από τους υπεύθυνους , έγινε  και   επίδειξη της λειτουργίας του.

Ακολουθησε η εφαρμογή από τους μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ από τη θεωρία στην πράξη  στον κήπο του σχολείου .

Το πολυεργαλείο αυτό στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο μικρό εργαστήριο του Τομέα Γεωπονίας.

Aκολουθούν και  φωτογραφίες των παραπάνω .

IMG 20240418 212225 resized 20240421 083922134 IMG 20240418 211733 resized 20240421 083922314 IMG 20240411 194619 resized 20240421 083922667 IMG 20240411 194614 resized 20240421 083922983 IMG 20240405 102058 resized 20240421 083924057

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση