Προσφορές για μετακίνηση – εκπαιδευτική επίσκεψη

Σήμερα, Παρασκευή 05 Απριλίου 2024 και ώρα 11.00 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 15/05.04.2024 του Διευθυντή του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση – εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου στα Χανιά, από 22 έως 24 Απριλίου 2024.

Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 4 προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή κάθε προσφοράς, με βάση την προκήρυξη του σχολείου και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε αυτήν, έχει ως εξής:

  • Landmarks:162 ευρώ ανά άτομο
  • Le Grand: 205 ευρώ ανά άτομο
  • Mika travel: 260 ευρώ ανά άτομο
  • Ktravel: 280 ευρώ ανά άτομο

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η πιο συμφέρουσα είναι η 1η προσφορά και ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει τη μετακίνηση στο γραφείο Landmarks (ενστάσεις ως την Τετάρτη 10/04/23, στις 11.00 μμ).

Κλείνεται η πράξη και υπογράφεται

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση