ΜΝΑΕ – Σχέδια Δράσης: Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ιεράπετρας κατασκεύασαν ψυκτικό θάλαμο

Στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Σχέδια Δράσης, συγκροτήθηκε ομάδα εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Ιεράπετρας και μαθητών της Α, Β και Γ τάξης του σχολείου, από τον Tομέα Μηχανολογίας και από παιδιά που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό την κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου βιομηχανικού τύπου και εκπαιδευτικού σκοπού. Στόχος ήταν τα παιδιά να έρθουν σε μία πιο κοντινή επαφή με το αντικείμενο συνδέοντας ταυτόχρονα την γνώση που απαιτείται με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, λαμβάνοντας μια πρώτη ολοκληρωμένη εμπειρία με το χώρο της ψύξης.

20230629 122033
Στη πραγματοποίηση του έργου συνέβαλε ενεργά ο Tομέας Ηλεκτρολογίας, ενώ συνεργαζόμενος
φορέας του έργου ήταν το Εργαστηριακό Κέντρο Ιεράπετρας.

Η ομάδα των καθηγητών που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτού του έργου ήταν οι:

Μπουμάκης Νεκτάριος (υπεύθυνος έργου-τομέας Μηχανολογίας),

Ηλιάδης Νικόλαος (τομέας Μηχανολογίας),

Μπαζιργιάννης Ιωάννης (τομέας Μηχανολογίας),

Μαστοράκης Δημήτριος (τομέας Ηλεκτρολογίας).

20230629 120545
Μέσα από ομαδική δουλειά μηνών το αποτέλεσμα ήταν η κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου ο οποίος διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια και ταυτόχρονα να μπορεί με τη χρήση ενός controller να ελέγχει τις λειτουργίες του, από το μοτέρ και το πότε χρειάζεται να κάνει ο ίδιος απόψυξη έως τη λειτουργία του φωτισμού εντός του θαλάμου όταν είναι αναγκαίο.

20230629 120525
Έτσι, τα παιδιά που συμμετείχαν είδαν και συνέβαλαν ενεργά στην κατασκευή ενός θαλάμου με πάνελ βιομηχανικού τύπου για το στήσιμο του κουτιού. Έπειτα, το ντύσιμο των γωνιών μέσα και έξω με υγειονομικές γωνίες καθώς και την τοποθέτηση της πόρτας του θαλάμου. Ακολούθησε η τοποθέτηση του μηχανολογικού και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που είναι μια διαδικασία εξαιρετικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης. Ακολούθησε η ηλεκτρονική διασύνδεση του θαλάμου μέσω του controller με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να πραγματοποιηθεί σχετική αυτονομία στη λειτουργία του. Ο προγραμματισμός του ελεγκτή ο οποίος φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα έγινε με την ολοκλήρωση του ψυκτικού θαλάμου.

20230629 123247

Συνδέθηκε με αισθητήρια θερμοκρασίας που τοποθετήθηκαν εντός του θαλάμου, με τα μηχανήματα μέσα και
έξω από το θάλαμο, με τη μαγνητική βαλβίδα με το αισθητήριο της πόρτας και με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να ελέγχει κάθε λειτουργία του συστήματος.

20230505 085414 20230629 120536
Ρυθμίστηκε ώστε να εκκινεί το μοτέρ όταν η θερμοκρασία του θαλάμου ανεβαίνει πάνω από την ορισμένη από την ομάδα εργασίας θερμοκρασία και να σταματά τη λειτουργία του όταν πιάσει την τιμή που η ομάδα επίσης όρισε. Ακόμη, ο ελεγκτής δίνει εντολή στο μοτέρ να διακόψει τη λειτουργία του όταν ανοίξει η πόρτα και ταυτόχρονα διακόπτει τη λειτουργία του ανεμιστήρα εντός του θαλάμου, ενώ ανάβει ο φωτισμός. Σε περίπτωση που λόγω συνθηκών, το κύκλωμα ανεβάσει υψηλές πιέσεις λειτουργίας πάνω από το όριο που έχουμε καθορίσει τότε πάλι σταματά η λειτουργία για λόγους ασφάλειας την εγκατάστασης, ενώ είναι ρυθμισμένο να αποψύχεται μόνο του σε κάποια χρονικά διαστήματα.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση