Προσωπικό

Το σχολείο μας στελεχώνεται με δασκάλους ειδικής αγωγής. Παράλληλα, διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα της Αισθητικής αγωγής (Μουσική & Εικαστικά), της Φυσικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής και των ΤΠΕ. Επιπρόσθετα,το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, φυσικοθεραπευτής, νοσηλευτής αλλά και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό ενισχύουν τη μάθηση, αλλά και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων.