Επικοινωνία Skype

Η συνεργασία του σχολείου μας με το Ρουμάνικο σχολείο ειδικής αγωγής πραγματοποιείται με δύο τρόπους, με την ανταλλαγή βίντεο, φωτογραφικού υλικού και παρουσιάσεων power point αλλά και μέσα από την επικοινωνία με τη χρήση του skype όπου μιλάμε σε πραγματικό χρόνο ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες, αναπτύσσοντας γνωριμίες και φιλίες, προωθώντας την επικοινωνία και την γνωριμία με μαθητές μιας άλλης Ευρωπαϊκής χώρας.

The cooperation of our school with the Romanian special education school takes place in two ways, with the exchange of videos, photographic material and power point presentations, but also through the communication with the use of skype where we talk in real time by exchanging opinions, ideas, developing friendships, promoting communication and acquaintance with students from another European country.

Στιγμές Επικοινωνίας Skype – Skype communication moments

Παρακάτω μπορείτε να δείτε  μια γκάμα φωτογραφιών από τις skype επικοινωνίες μας ξεκινώντας από την πρώτη  όπου συστηθήκαμε. Καθώς η χρονιά κυλούσε  μιλήσαμε για τις χώρες μας και για τον καιρό βλέποντας έξω από το παράθυρο το χιόνι στη σκεπή του ρουμάνικου σχολείου, δείξαμε τις εργασίες που κάναμε με διάφορα κολάζ καθώς μαθαίναμε για τις δύο διαφορετικές χώρες, τραγουδήσαμε όλοι μαζί στα ελληνικά και τα ρουμάνικα τραγούδια, ανταλλάξαμε απόψεις, μιλήσαμε για τα παραδοσιακά παιχνίδια των λαών, για τα παραμύθια που ενώνουν τον κόσμο, για αθλοπαιδιές και πόσο μας αρέσουν, για τις τέχνες και τα συναισθήματα. Οραματιστήκαμε όλοι μαζί, πως θα θέλαμε να είναι οι χώρες και κατ’ επέκταση η Ευρώπη στην οποία ανήκουμε και όταν πλέον πέρασε μια ολόκληρη σχολική χρονιά  αποχαιρετιστήκαμε δίνοντας την υπόσχεση σύντομα να συνεργαστούμε και πάλι σε νέα projects, με νέες καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις.

Below you can watch a range of photos from our skype communications starting from the first day where we were introduced. As time passed we talked about our countries and we saw the snow on the roof of the Romanian school outside the window, we presented the work we did with various collages as we learned about the two different countries, we all sang together in Greek and Romanian songs, we exchanged views, talked about the traditional games of different cultures, about fairy tales that connect the world, about sports and how we like it, about the arts and the feelings. We all dreamed together how we dream of our countries to be and  Europe were we belong, and after a whole school year, we said farewell and promised that we will soon be working on new projects with new innovative and creative actions and ideas.