ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αξιολόγηση του προγράμματός μας αποτέλεσε μια σημαντική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του. Δημιουργήσαμε 3 ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους γονείς (το οποίο μεταφράστηκε και στα τουρκικά) στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μας τα οποία με τη λήξη του προγράμματος μοιράστηκαν για να αξιολογήσουν το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του. Η εικόνα που μας έδωσαν είναι άκρως ενθαρρυντική και το πρόγραμμά μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήσαμε και τα συνολικά αποτελέσματα:

The evaluation of our project has been an important process throughout its course. We created 3 questionnaires addressed to parents, teachers and pupils. At the end of the program the questionnaires where distributed  to the parents, educational staff and our pupils in order to evaluate overall the project and its results. The general outcome  is extremely encouraging and our program was crowned with absolute success.

Below you can see the questionnaires we used and the overall results:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

25 από τους 30 εγγεγραμμένους μαθητές μας και με τη βοήθεια των δασκάλων τους απάντησαν:Λήψη αρχείου

PUPILS QUESTIONNAIRE

25 out of the 30 pupils answered with the help of their teachers:Λήψη αρχείου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

21 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απάντησαν:Λήψη αρχείου

EDUCATIONAL STAFF QUESTIONNAIRE

21 teachers and educational staff all involved in the project answered:Λήψη αρχείου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ

22 από τους τους 30 γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας απάντησαν:Λήψη αρχείου

PARENTS QUESTIONNAIRE

22 out of the 30 parents of our pupils answered:Λήψη αρχείου

Copyright © 2019 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.