7η Δρ. «Τα παιχνίδια είναι κοινά σε όλου του κόσμου τα παιδιά»

Δραστηριότητα 7 «Τα παιχνίδια είναι κοινά σε όλου του κόσμου τα παιδιά»

Scrool down to read in English

Στην έβδομη και τελευταία δραστηριότητα για την διεκδίκηση του Διεθνούς Σχολικού Βραβείου μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου παίξαμε και διασκεδάσαμε με την ψυχή μας!

Ενώσαμε λοιπόν τρείς πολιτισμούς τον Ελληνικό, τον Τουρκικό και τον Ρουμανικό μέσα από το ψυχοκινητικό παιχνίδι, τα παραδοσιακά παιχνίδια και τις αθλοπαιδιές! Στόχος μας ήταν να αποδείξουμε πως παρά την πολυπολιτισμικότητα του σχολείου μας, οι μαθητές μας επικοινωνούν μέσα από το παιχνίδι χωρίς φραγμούς και δυσκολίες.

Άλλωστε τα παιχνίδια είναι κοινά σε όλου του κόσμου τα παιδιά ακόμη κι αν συχνά οι ονομασίες αλλάζουν!

Χωρίσαμε τις δραστηριότητες σε τρείς κατηγορίες, στα παιχνίδια εσωτερικού χώρου όπου σχεδιάσαμε πάνω σε μουσαμάδες, στα παραδοσιακά παιχνίδια των λαών επιλέγοντας ένα παιχνίδι από κάθε χώρα Ελλάδα, Τουρκία και Ρουμανία και στις αθλοπαιδιές που συνδυάζουν την σωματική άσκηση, την άμιλλα και την ψυχαγωγία και παίζονται στην αυλή.

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε και πάλι με την συνεργασία με το Ρουμάνικο σχολείο ειδικής αγωγής και είναι αξιοθαύμαστο το πόσο οι λαοί μας και οι κουλτούρες μοιάζουν, πως τα παιχνίδια είναι συχνά παρόμοια αν και ονομάζονται διαφορετικά αλλά και πως η όρεξη για παιχνίδι είναι παγκόσμια και δεν διακρίνει γλώσσα, φύλο ή εθνικότητα.

Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δράσεις του Ελληνικού και Ρουμάνικου σχολείου και τις δραστηριότητες που ολοκληρώσαμε με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό.

«Τα παιχνίδια είναι κοινά σε όλου του κόσμου τα παιδιά» Ελλάδα

«The children of the world play» Greece in English version

«The children of the world play» Romania

In the seventh and final activity for the claiming of the International School Award through the British Council we were engaged with indoor and outdoor activities and had a lot of fun!

So, we joined together three cultures Greek, Turkish and Romanian through psychomotor activities, traditional group games and sports! Our goal was to prove that despite the multiculturalism of our school, our pupils were able to communicate without any kind of barriers or difficulties.

Besides, play and games are common to the whole world, even though the names often change!

We divided the activities into three categories, indoor games where we designed on canvas, the traditional group games where we chose a game from each country Greece, Turkey and Romania and sports that combine physical exercise, fair play and entertainment and are played in the schoolyard.

The activity was again accomplished with the collaboration with the Romanian Special Education School and it is remarkable how much our cultures are similar, games are similar though they are called differently and of course the desire for play is global and does not distinguish language , gender or nationality.

In the above videos you can watch the actions of the Greek and Romanian schools and the activities that we have completed with great love and enthusiasm.