Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το σχολείο μας ανοίγει τους ορίζοντές του και προς την Ευρώπη.

Με μικρά βήματα ξεκινάμε συνεργασίες με σχολεία της Ευρώπης με στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών μας μεθόδων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενσωμάτωσή μας στο γενικότερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ως ισότιμοι Ευρωπαίοι Πολίτες.