Εκπαιδευτικό υλικό

Λεπτή-Αδρή κινητικότητα, χρώματα. Εμπλουτισμός λεξιλογίου. Οπτικοκινητικός συντονισμός, αισθητηριακά ερεθίσματα.

Λεπτή-Αδρή κινητικότητα, χρώματα. Μικρό-μεγάλο, μέσα-έξω. Εμπλουτισμός λεξιλογίου. Οπτικοκινητικός συντονισμός, αισθητηριακά ερεθίσματα

Μέμορι, αισθητηριακά ερεθίσματα.

Ντόμινο

Μέμορι

Αισθητηριακά ερεθίσματα

Αφύπνιση των αισθήσεων με τη χρήση διαδρόμων με διάφορα υλικά (αισθητηριακά ερεθίσματα)

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, έννοιες μαλακό-σκληρό (υπάρχουν κάρτες από μαλακό και σκληρό υλικό)

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, έννοιες ψηλά-χαμηλά, χονδρό-λεπτό, αριστερά-δεξιά,  χρώματα.

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, χρώματα (μέσα στο πράσινο βαζάκι βρίσκονται κομμένα καλαμάκια).

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, χρώματα, έννοιες μέσα-έξω, μαλακό-σκληρό.

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, χρώματα, έννοιες μέσα-έξω, μαλακό-σκληρό, σχήματα, παρατηρητικότητα.

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, χρώματα, έννοιες μέσα-έξω, μαλακό-σκληρό, σχήματα, παρατηρητικότητα, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Λεπτή και αδρή κινητικότητα, οπτικοκινητικός συντονισμός, χρώματα, έννοιες μέσα-έξω, μαλακό-σκληρό, παρατηρητικότητα, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (κλείνω-ανοίγω τα καπάκια των μπουκαλιών).