Ειδικό Νηπιαγωγείο

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κομοτηνής συστεγάζεται με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής. Είναι ένας χώρος γεμάτος χρώμα και ζωντάνια που φιλοξενεί μαθητές προσχολικής ηλικίας (4 με 6 ετών).

Στο νηπιαγωγείο μέσα από το παιχνίδι και την κοινωνική αλληλεπίδραση επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά βασικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις. Σύμφωνα με τους στόχους του Νηπιαγωγείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού με την ενίσχυση διαφορετικών τομέων ανάπτυξης της προσωπικότητας του (σωματική ανάπτυξη, αντιληπτική – αισθητηριακή ανάπτυξη, επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη, γνωστική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη και κοινωνική ανάπτυξη), οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται.

Το νηπιαγωγείο μας είναι γεμάτο γωνιές και υλικά που στοχεύουν στην παροχή ποικίλων ευκαιριών στους μικρούς μαθητές για μάθηση, εκπαίδευση και παιχνίδι. Είναι ένας χώρος γεμάτος αγάπη, κατανόηση, υποστήριξη που βοηθά τους μικρούς μας μαθητές στην είσοδό τους στην εκπαίδευση και τη σταδιακή απομάκρυνσή από το οικογενειακό περιβάλλον, με στόχο την ανεξαρτητοποίηση και αυτονομία τους.