Ειδικότητες εκπαιδευτικών

Το σχολείο μας κάθε χρόνο στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως μουσικό, θεατρολόγο, εικαστικό, πληροφορικής κτλ.