Φυσικοθεραπεία

Ο ορισμος της Φυσικοθεραπειας συμφωνα με την Παγκοσμια Συνομοσπονδια Φυσικοθεραπειας (W.C.P.T.)

«H φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών. Ειδικότερα, οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βασική παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή είναι η παρέμβαση για τον έλεγχο του πόνου, ως παράγοντα περιορισμού της λειτουργικότητας. Το να είναι ένα άτομο λειτουργικά ανεξάρτητο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι υγειές (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στα επίπεδα της προαγωγής, της πρόληψης, της θεραπευτικής παρέμβασης και της αποκατάστασης απέναντι σε οποιαδήποτε παθολογία προκαλεί πόνο ή κινητική δυσλειτουργία. Υπό αυτή την έννοια παρεμβαίνει σε επίπεδο οργανικό (σωματικό), ψυχολογικό και κοινωνικό, καθώς έχει ως σκοπό την πλήρη επανένταξη του ατόμου στο εργασιακό και κοινωνικό του γίγνεσθαι.

Οι φυσικοθεραπευτές είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας με σαφές κλινικό υπόβαθρο, από τους οποίους οι ασθενείς τους δικαιούνται να έχουν την απαίτηση:

  • Να πραγματοποιούν εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς, με τα μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η φυσικοθεραπευτική εξέταση.
  • Να διαμορφώνουν διαγνωστική άποψη για το πρόβλημα του ασθενούς, να επεξηγούν την πρόγνωση του προβλήματος αυτού και να οργανώνουν το πλάνο θεραπείας.
  • Να παρέχουν συμβουλές μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους και να προτρέπουν τους ασθενείς τους όταν απαιτείται να παραπεμφθούν σε ειδικό ιατρό, ή άλλον επαγγελματία υγείας.
  • Να εφαρμόζουν θεραπευτικά πρωτόκολλα.
  • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της θεραπείας και να την αναπροσαρμόζουν προς όφελος του ασθενή όταν αυτό απαιτείται.
  • Να προτείνουν τρόπους, μεθόδους και παρεμβάσεις για πρόληψη του συγκεκριμένου ή άλλων προβλημάτων στο μέλλον, από τον ίδιο τον ασθενή.

Η άριστη γνώση της φυσιολογίας , της κινησιολογίας και της εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος, αποτελούν το βασικότερο όπλο του φυσικοθεραπευτή στον σχεδιασμό στρατηγικών στη διάγνωση μηχανικών αιτίων που προκαλούν πόνο ή κινητική δυσλειτουργία και την αποκατάστασή τους.

Οι φυσικοθεραπευτές λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες υγείας, είτε ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων (ειδικοί ιατροί, φυσικοθεραπευτές, νευροψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εργοφυσιολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ορθωτικοί, εμβιομηχανικοί, εξειδικευμένοι γυμναστές αποκατάστασης).

Βάσει του κώδικα δεοντολογίας του W.C.P.T. (World Confederation of Physical Therapy), οι κλινικοί φυσικοθεραπευτές δύνανται να δεχτούν ασθενείς χωρίς απαραίτητα να υπάρχει παραπομπή από κάποιον ειδικό ιατρό, αφού είναι υποχρεωμένοι να εξετάσουν τον ασθενή τους και να τον παραπέμψουν εκείνοι αν πιστεύουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση…»

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2585/2018 τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των φυσικοθεραπευτών είναι να:

1. Αξιολογούν τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών, προσδιορίζουν τις ανάγκες τους και καθορίζουν τους θεραπευτικούς στόχους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν ειδικές μεθόδους και μέσα εκπαιδεύοντας τους μαθητές, σε ατομική ή ομαδική βάση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ίδιους, στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, εντός και εκτός σχολείου.

2. Παρακολουθούν και αξιολογούν περιοδικά την κινητική εξέλιξη των μαθητών και ενημερώνουν τον ατομικό τους φάκελο.

3. Συνεργάζονται με τις συναφείς ειδικότητες του σχολείου (εργοθεραπευτή − εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής), χωρίς να τους υποκαθιστούν στο έργο τους καθώς και με το Ε.Β.Π. και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

4. Ενημερώνουν την οικογένεια για την κινητική εξέλιξη του μαθητή και εισηγούνται, σε συνεργασία με τους εργοθεραπευτές, τις όποιες εργονομικές διευθετήσεις κρίνονται απαραίτητες.

5. Εισηγούνται, συνεργαζόμενοι με τους εργοθεραπευτές, στο διευθυντή του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις για την ανεμπόδιστη παραμονή των μαθητών στο χώρο του σχολείου και την απρόσκοπτη μετακίνηση τους. Προτείνουν την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της κινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών.

Καράκη Δήμητρα Φυσικοθεραπεύτρια Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής