Λογοθεραπεία

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με διαταραχές λόγου και ομιλίας, φωνής, μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα κάποιας  νευρολογικής,  λειτουργικής  ή  εξελικτικής  αιτίας.  Πιο  συγκεκριμένα  ο  λογοθεραπευτής  είναι  ο επιστήμονας που ειδικεύεται στην  πρόληψη, αξιολόγηση, θεραπεία και  επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών που συνδέονται  με αυτή. Στόχος του κάθε φορά είναι η  ενίσχυση  και  η  βελτίωση  της  ικανότητας  επικοινωνίας,  έκφρασης  αλλά  και  κατανόησης  του λόγου.

 

Ο ΡΟΛΟΣ    ΤΟΥ   ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ   ΣΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο   Λογοθεραπευτής  αξιολογεί  τις ικανότητες  επικοινωνίας και λόγου κάθε μαθητή του σχολείου , καταρτίζει  πρόγραμμα παρέμβασης, συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και με τις υπόλοιπες ειδικότητες της διεπιστημονικής ομάδας που αποτελείται  από  τον εργοθεραπευτή,  τον  ψυχολόγο, τον  κοινωνικό λειτουργό, τον  φυσικοθεραπευτή  και  το νοσηλευτή.

Συντάσσει  αξιολογικές εκθέσεις και ενημερώνει τον ατομικό φάκελο του μαθητή. Συνεργάζεται και ενημερώνει  τους γονείς, καθώς και τους ειδικούς και τους φροντιστές των μαθητών εκτός σχολείου. Συμμετέχει  σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου ως μέλος  του συλλόγου διδασκόντων.

Το  θεραπευτικό  πρόγραμμα  που  εφαρμόζεται  σε  κάθε  παιδί   στηρίζεται  στις ανάγκες,  την  προσωπικότητα,  την  ιδιοσυγκρασία  και  τις  δυνατότητες  του  κάθε  παιδιού  και στοχεύει   στη  βελτίωση  των επικοινωνιακών  δεξιοτήτων, την  οργάνωση  των συστημάτων  του προφορικού  λόγου – άρθρωσης, φωνολογικό,συντακτικό  και πραγματολογικό. Προσπαθεί  να βοηθήσει  τους  μαθητές να ενταχθούν  ομαλά  στις ομάδες εργασίας  και να βελτιώσει τις ικανότητες  αλληλεπίδρασης  και  συνεργασίας.

Πραγματοποιεί  τις συνεδρίες  Λογοθεραπείας  σε ατομικό ή σε επίπεδο μικροομάδας  σε ειδικά διαμορφωμένο   χώρο, βάση εβδομαδιαίου προγράμματος. Χρησιμοποιεί  οπτικό  και  ακουστικό  εκπαιδευτικό  υλικό  ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες  των μαθητών.

Βαϊτσούδη Βιργινία Λογοθεραπεύτρια – Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής