Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οι μαθητές του σχολείου μας παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής, τις ειδικότητες (θεατρολόγος, μουσικός, εικαστικός, πληροφορικός, γυμνάστρια), το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλεύτρια) καθώς και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό.