ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.e-kykloforo.gr

Σκοπός του προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να μυήσει τους μαθητές στους βασικούς κανόνες της κυκλοφοριακής αγωγής. Να μάθουν να ξεχωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους στους δρόμους και να καλλιεργήσουν το έμφυτο σε κάθε άνθρωπο, ένστικτο της αυτοπροστασίας.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

 1.    Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Συγκοινωνίας
 2.    Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
 3.    Είδη Σήμανσης, Πινακίδες, Σηματοδότες
 4.    Κανόνες Κυκλοφορίας στην καθημερινή μας ζωή

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Γνωστικοί στόχοι:

Να γνωρίσουν οι μαθητές:

 1. τις βασικές αρχές της κυκλοφοριακής αγωγής.
 2. τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη χρησιμότητά του.
 3. τα είδη σήμανσης (οριζόντια – κατακόρυφη), τις κατηγορίες των πινακίδων και τους φωτεινούς σηματοδότες.
 4. τους κανόνες κυκλοφορίας και πως αυτοί εφαρμόζονται στην καθημερινή μας ζωή.
 5. τα μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας.
 6. τις συνέπειες από την παράβαση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 7. τους τρόπους πρόληψης και προστασίας από τα τροχαία ατυχήματα – επικίνδυνες.
 • Ψυχοκινητικοί Συναισθηματικοί στόχοι:

Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση και θετική στάση στα θέματα οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας.

 • Κοινωνικοί στόχοι:
 1.  Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν οι μαθητές το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία.
 2.  Να μπορούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να εφαρμόσουν με επιτυχία στο δρόμο αυτά που θα μάθουν κατά τη διάρκεια του, ως πεζοί , ποδηλάτες, επιβάτες και ως μελλοντικοί οδηγοί.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Πέμπτη την 6η ώρα από τις: Στεργίου Ελευθερία – Πληροφορικό, Βαϊτσούδη Βιργινία – Λογοθεραπεύτρια και  Πλουμίδου Μαρία – Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει ομάδα 4 μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κρίθηκε απαραίτητη η συμβολή των ΤΠΕ. Οι μαθητές θα κάνουν εφαρμογή σε εκπαιδευτικά λογισμικά  – πακέτα, μέσω των οποίων θα  μπορούν να βρίσκουν λύσεις για πραγματικές συνθήκες. Μέσω των ΤΠΕ παρέχονται πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες συμβάλλοντας σημαντικά στην διαδικασία της μάθησης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα συνδεθεί με το μάθημα των μαθηματικών αφού θα γίνει αντιστοίχιση των πινακίδων της τροχαίας με τα γεωμετρικά σχήματα αλλά και των εικαστικών καθώς οι μαθητές θα μάθουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέσω κατασκευών που οι ίδιοι θα υλοποιήσουν.

1η Δραστηριότητα – Ιανουάριος 2019  – Μαθαίνουμε τα σήματα

2η Δραστηριότητα – Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2019 – Μαθαίνουμε τα είδη σήμανσης (οριζόντια – κατακόρυφη), τις κατηγορίες των πινακίδων και τους φωτεινούς σηματοδότες.

3η Δραστηριότητα – Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 – Μαθαίνουμε για την ζώνη ασφαλείας και υλοποιούμε φύλλα εργασίας σχετικά με τα σήματα και τον φωτεινό σηματοδότη.

4η Δραστηριότητα – Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 – Δημιουργία Κολαζ με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

5η Δραστηριότητα – Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 – Μαθαίνουμε για το ποδήλατο

 • Μάθαμε τα μέρη του ποδηλάτου
 • Ζωγραφίσαμε τις ακτίνες στις ρόδες του ποδηλάτου
 • Συμπληρώσαμε τα μέση του ποδηλάτου σε φύλλο εργασίας
 • Μάθαμε τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε για να κυκλοφορούμε με ασφάλεια με το ποδήλατο

6η Δραστηριότητα – Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019  – Σήματα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

 • Μαθαίνω τα σχήματα και τα χρώματα των σημάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 • Μαθαίνω πως πρέπει να διασχίζω τον δρόμο με ασφάλεια
 • Συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας με σχετικές δραστηριότητες

   

7η Δραστηριότητα – Πέμπτη  4 Απριλίου 2019  

Συμπληρώσαμε φύλλο εργασίας με σταυρόλεξο το οποίο αφορούσε την κυκλοφοριακή αγωγή.

Μαθαίνουμε όχι μόνο για την κυκλοφοριακή αγωγή αλλά κάνουμε εξάσκηση και στο μάθημα της Γλώσσας!

8η Δραστηριότητα – Πέμπτη  11 Απριλίου 2019 – Κατασκευή ορισμένων σημάτων του Κ.Ο.Κ

9η Δραστηριότητα – Πέμπτη  18 Απριλίου 2019 – Προσανατολισμός στον χώρο με τα σήματα του Κ.Ο.Κ

 • Φύλλο Εργασίας με σήματα Κ.Ο.Κ
 • Δραστηριότητα «Προσανατολισμός στο χώρο», με σήμα υποχρεωτικής πορείας προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, πάνω και κάτω.
 • Δραστηριότητα «Ζωγραφίζω τα βέλη». Οι μαθητές ζωγράφισαν τα βέλη ανάλογα με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται από τους εκπαιδευτικούς.

10η Δραστηριότητα – Πέμπτη  1o Μαΐου 2019 – Ασφαλής επιβίβαση, αποβίβαση και μετακίνηση από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα δόθηκε μεγάλη έμφαση στη σημασία χρήσης της ζώνης ασφαλείας.