Ερεύνα Στ’ Τάξης

Οι μαθητές των τριών τμημάτων της Στ΄ τάξης διενέργησαν την δική τους έρευνα και μας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τους.