Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018- 2019 Η Πράξη (MIS: 5031883)

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-

2019

Η Πράξη (MIS: 5031883) αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής

Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν

μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να

ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

(ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) – που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής

και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο

κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού,

την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του

σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση