Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κρίκου 1, Τ.Κ.  35003,  Σπερχειάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2236044494

Email: mail@1dim-sperch.fth.sch.gr 

Website: https://blogs.sch.gr/1dimsperfth/