ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ2

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ1

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε2

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε1

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ2

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Ζ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓ. ΓΛΩΣΣΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ε.Ζ. ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ1

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΑΤΡ. ΑΓ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Ε.Ζ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ Ε.Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε.Ζ. ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ζ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ε.Ζ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε.Ζ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓ.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΑΤΡ. ΑΓ. ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ Ε.Ζ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε.Ζ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΛΕΤΗ
Ε.Ζ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ε.Ζ. ΜΟΥΣΙΚΗ Ε.Ζ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓ.