“Οι παροιμίες στην Ευρώπη” 2015-2016

Οι παροιμίες στην Ευρώπη”, είναι ένα Πρόγραμμα e-Twinning,που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί, κ.Μαθηνού Μπραϊνώ και κ.Παναγιωτέλη Βασιλική με τους μαθητές της Δ΄2 τάξης του σχολείου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ΄2 τμήματος παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους, των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, παροιμίες από τους αρχαίους Έλληνες σε δύο γλώσσες ,στα Ελληνικά και στα Αγγλικά,προσκαλώντας τους να μιλήσουν στη γλώσσα μας.

Το παρακάτω βίντεο έχει επιμεληθεί η δασκάλα της τάξης,κ. Μαθηνού Μπραϊνώ.

Δείτε ποιοι είναι οι συνεργάτες  σε αυτό το ταξίδι. Μπορείτε να επιλέξετε επίγεια περιήγηση ή δορυφορική.

 http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=46.1163509|15.284779&visible=39.1626627,23.4909759|39.2759274,22.818555|41.6117813,14.663922|42.5978556,12.7651719|45.8536329,15.6618414|49.9935,36.230383|48.856614,2.3522219|53.0700391,-0.80656999999997|43.3915224,-5.6608249999999|42.6042858,0.52282860000003|39.16352,23.4901667&path=color:0xff0000cc|weight:3|39.1626627,23.4909759|39.2759274,22.818555|41.6117813,14.663922|42.5978556,12.7651719|45.8536329,15.6618414|49.9935,36.230383|48.856614,2.3522219|53.0700391,-0.80656999999997|43.3915224,-5.6608249999999|42.6042858,0.52282860000003|39.16352,23.4901667&markers=icon:http%3A%2F%2Fwww.tripline.net%2Fapi%2Freddot9.png|size:tiny|color:red|shadow:false|39.1626627,23.4909759|39.2759274,22.818555|41.6117813,14.663922|42.5978556,12.7651719|45.8536329,15.6618414|49.9935,36.230383|48.856614,2.3522219|53.0700391,-0.80656999999997|43.3915224,-5.6608249999999|42.6042858,0.52282860000003|39.16352,23.4901667&maptype=hybrid&style=feature:water|color:0x1C91C4cc&sensor=false&size=230x150

An eTwinning trip around Europe