Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας

Το παρακάτω βίντεο που επιμελήθηκε η κ. Παναγιωτέλη Βασιλική η εκπ/κός Αγγλικών του σχολείου μας, είναι το πρώτο βίντεο του έργου “Δημιουργοί Κόσμων – Η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας” στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄1 και Στ΄2 τάξης, στα πλαίσια του E-Twinning που έχει αναλάβει η παραπάνω εκπ/κός.
Οι πρώτες μας εργασίες θα επικεντρωθούν στην επιλογή του κορμού της ιστορίας που θα μας εκπροσωπήσει. Έχουμε ήδη χωριστεί σε 4 ομάδες οι οποίες θα δουλέψουν αρχικά ξεχωριστά με σκοπό την επινόηση της πιο πρωτότυπης ιστορίας. Κατόπιν οι ιστορίες θα ενωθούν σε μία, όπως και οι ομάδες, και το Βιβλίο Που Ταξιδεύει θα αρχίσει το ταξίδι του στην Ευρώπη“, γράφει η κ. Παναγιωτέλη.http://vassilikipanagioteli.blogspot.gr/