Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

https://blogs.sch.gr/1dimskiath/files/2021/07/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-1ΟΥ-ΔΗΜ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ-