ΣΧολικό έτος 2011-2012

Το εκπ/κό προσωπικό του σχολείου μας το 2011-2012

Δ/ντρια: Συκιώτου Δήμητρα
Υπ/ντρια: Μπόνια Βελησσαρία
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Α1 Μπόνια Βελησσαρία
Α2 Θώμου Μαριάνθη
Α3 Στεργίου Σοφία
Β1 Ριζάκης Βασίλειος
Β2 Δασκαλοπούλου Μαγδαληνή
Β3 Καραπαναγιώτης Σπυρίδωνας
Γ1 Ελευθερίου Αικατερίνη
Γ2 Μαθηνού Μπραϊνώ
Δ1 Γεωργούλας Δημήτριος
Δ2 Ευαγγέλου Βασιλική
Ε1 Τζαβέλλα Ευαγγελία
Ε2 Φίκα Ιλιάς-Κων/να
ΣΤ1 Συρταριώτης Απόστολος
ΣΤ2 Σαμαρά Μαρία
Ολοήμερο Ιωάννου Μαγδαληνή
Τάξη υποδοχής Βαθράκης Νικόλαος, Παπαγγελή Χριστίνα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γυμναστική Παναγιωτόπουλος Παύλος, Στάμος Ιωάννης
Αγγλικά Αρφάνη Μαρία, Παναγιωτέλη Βασιλική
Γαλλικά Αραμάρη Πολυάνθη
Γερμανικά Κουτσιούκη Γεωργία
Μουσική Γιαννής Αλέξανδρος
θεατρική Αγωγή Βαρβαρίγου Δήμητρα
Πληροφορική Βρέκου Ευαγγελία, Λιακοπούλου Μαρία