Δήλωση προτίμησης 2ης Ξένης Γλώσσας για τους μαθητές της Δ΄τάξης-2η Ξένη Γλώσσα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Ανακοινώσεις – Σελίδα 8 – 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής

Αγαπητοί γονείς των μαθητών της Δ΄τάξης. Σήμερα πήραν τα παιδιά σας το έντυπο για να δηλώσετε τη 2η ξένη Γλώσσα που επιθυμείτε να διδαχθούν στην Ε΄τάξη τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Παρακαλώ, αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε να την επιστρέψουν τα παιδιά τη Δευτέρα 23 Μαΐου.

Εναλλακτικά, μπορείτε να τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά από εδώ και να τη στείλετε ηλεκτρονικά στο mail του Σχολείου:

1dimskiath@sch.gr

Να είστε συνεπείς, γιατί η ημερομηνία είναι αυστηρή και πρέπει να στείλουμε τα στοιχεία που θα συλλέξουμε στη Δ/νση Α/θμιας Mαγνησίας.

Πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω:

α) Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε ́ τάξη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

β) Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Για τους μαθητές της Στ΄τάξης που θα φοιτήσουν στην Α΄Γυμνασίου τη σχολική χρονιά 2021-2022:

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ ́ τάξης, κατ’ εξαίρεση, αν  έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό τα παιδιά τους , μπορούν  να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι τέλος Μαϊου 2021.

Η Δ/ντρια του 1ου Δημ. Σχολείου Σκιάθου

Σχετικά με 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Είμαστε το 1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου. Ανήκουμε στα σχολεία με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και λειτουργούμε με 13 τμήματα.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση